Fællesbyg Søndre Fasanvej

– et andelsboligfællesskab for seniorer på frederiksberg

Fællesbyg Søndre Fasanvej

Her vil du fra den 15. maj kl. 18 kunne tilkendegive din interesse, og komme på den liste vi vil udvælge beboerne til fællesskabet fra.

Målsætningen for Fællesbyg Søndre Fasanvej er at etablere et senior-andelsboligfællesskab i hjertet af Frederiksberg, hvor engagement, medbestemmelse og fællesskabsfølelse er nøgleordene. Med en vision om at inddrage de kommende beboere fra projektets spæde start, ønsker vi at skabe et miljø, hvor både det fysiske og sociale rum er formet af dem, der skal kalde det for hjem.

Fællesbyg Søndre Fasanvej bygger på lærdommene fra det vellykkede Fællesbyg Køge Kyst-projekt, hvilket inkluderer en forståelse for behovet for en balanceret styring af byggeprocessen. Dette sker bl.a. for at sikre en finansiel bæredygtighed og et rationelt byggeri, der undgår unødige omkostninger, og som holder boligpriserne på et tilgængeligt niveau.

Byggefællesskabet på Søndre Fasanvej er tænkt som et sted, der vokser ud af beboernes fælles drømme og idéer, med et design der understøtter både det intime og det fællesskabende. Det bliver et grønt, bæredygtigt og økonomisk tilgængeligt hjem for dem, der værdsætter et tæt samfund, hvor beslutninger træffes i fællesskab, og hvor der er plads til både privatliv og socialt samvær.

Bygge- og bofællesskab for seniorer

Skitseprojekt godkendt politisk - se det her

Skitseprojekt og vilkår for projektet blev godkendt af kommunalbestyrelsen på deres møde mandag den 27. maj 2024.

 

Visionen

Visionen for Fællesbyg Søndre Fasanvej indebærer, at alle fællesarealer og opholdsrum bliver nøje afstemt efter de fremtidige beboeres præferencer og behov.

Der vil kun være mulighed for, i et begrænset omfang, at man som beboer kan påvirke lejlighedernes udformning baseret på det forhåndenværende skitsemateriale.

Udearealerne er tænkt som frodige oaser med vandrestier og delte terrasser, hvor naturen er i fokus. Målet er at opnå en høj grad af biodiversitet på arealet og at foretrække indfødte plantearter så vidt muligt. Vi sigter mod at vække en dyb følelse af naturglæde blandt fællesskabets medlemmer, både i de nære omgivelser og den bredere kontekst.

Det er vigtigt, at beboerne spiller en central rolle i at forme brugen og identiteten af såvel fælles som private udeområder, så disse spejler de værdier, som fællesskabet er bygget på. Gennem etableringen af specialiserede undergrupper vil beboerne aktivt deltage i beslutningsprocesser om alt fra valg af beplantning til den løbende vedligeholdelse af udearealerne, alt imens de navigerer inden for de etablerede rammebetingelser.

For seniorer

Fællesbyg Sønder Fasanvej bliver et andelsboligfællesskab for seniorer.

Vi bestræber os på at de kommende beboerer er inddelt i tre aldersgrupper:

Ønsker du?

Så glæder vi os til at kunne byde dig velkommen i vores byggefællesskab

De kommende beboere

Krav til ansøgere

Seniorbyggefællesskabet er skabt i samarbejde med Frederiksberg Kommune.

Du har mulighed for at blive skrevet op på vores liste for interesserede andelshavere hvis du ønsker at bo sammen med andre, ønsker at deltage aktivt i fællesskabet, er klar på at indgå i fællesskabets arbejdsgrupper og være med til at definere hvad der skal karakterisere fællesskabet og beslutte hvad I skal være fælles om. OBS!  Opskrivning er først mulig fra den 15. maj kl. 18 via siden her.

Du skal i øvrigt opfylde følgende kriterier:

Borgere der er bosiddende i Frederiksberg Kommune med minimum to års accinitet, har fortrinsret til boligerne.

Processen

Processen tager udgangspunkt i visionen om at:

  • At danne fællesskabet som derefter udvikler værdigrundlaget for både fællesskab og bebyggelse
  • At aktivere beboerne i processen, med hensyn til at med-designe fællesarealerne
  • At aktivere beboerne i forhold til graden af selv-drift i bebyggelsen


Ved at afholde beboermøder og workshops, inden byggeriet defineres endeligt, lever fællesskabet allerede inden der bygges.

Vil du være en del af Fællesbyg Sdr. Fasanvej?

Indsend din tilkendegivelse, for at komme i betragtning