Fællesbyg Køge Nord

- det moderne landsbyfællesskab

Velkommen til

Fællesbyg Køge Nord - Et andelsboligfællesskab

Målet med Fællesbyg Køge Nord er, at skabe et eller to fællesskaber et byggeri til modne mennesker og seniorer og et aldersblandet fællesskab, hvor både klima, økonomi og det sociale er tænkt ind og hvor beboerne inddrages i processen fra et tidligt stadie.

Byggeriet er tænkt med udgangspunkt i en opbrudt version af to trelængede gårde der er placeret asymmetrisk i det grønne landskab, med den grønne støjvold i ryggen og vendt ud mod den cirkulære natureng.

Det er et frodigt sted, hvor der er små terrasser tilhørende de enkelte boliger og hvor de indre gårdrum og omkringliggende uderum er grønne arealer, som støder op til boligerne og er fælles – måske med espalier hvor man kan side under, måske med orangeriet som samlingspunkt?

Der er et fælleshus og orangeri knyttet til fællesskabet – der foregår fællesaktiviteter i og omkring fællesskabet, hvor der også er plads til børn, børnebørn og leg.

Natur er et nøgleord. Vi ønsker at have fokus på naturglæden – både i omgivelserne og det nære. Måske bliver der fløjet med drage? Måske bliver der kigget på frøer sammen med bedstefar? Måske spilles der et spil skak i skyggen af et træ. Måske sidder der en håndfuld naboer og nyder et glas vin rundt om et havebord?

Rammerne for fællesskabet

Stedet

Fællesbyg Køge Nord kommer til at ligge i det nye byudviklingsområde i Køge Nord Skovby, nær både offentlig transport via Køge Nord Station, eksisterende
landsbymiljø i Ølsemagle og kommende kultur- og kvartershus.

Området er placeret i det grønne, tæt på fredskov og marker.

Den grønne støjvold danner ryg for byggeriet og engarealet er med til at give området en grøn karakter.

Bebyggelsen

Byggeriet er tænkt med udgangspunkt i en opbrudt version af to trelængede gårde, placeret asymmetrisk i det grønne landskab.

Samlet set forventes det, at projektet indeholder omkring 50 andelsboliger der varierer i spændet mellem 60-115 m2.

Op mod 40 af boligerne forventes opført som étplans rækkehuse og resterende som étplans lejligheder, fordelt på stue og 1-sal eller alternativt to-plans rækkehuse.

Den konkrete fordeling af boligstørrelser afhænger af ønsker fra byggefællesskabet.

Boligstørrelser tilstræbes således afklaret i forbindelse med den involvering af kommende beboere der sker parallelt med lokalplanens udvikling. I de foreløbige bebyggelsesplaner lægges der op til at halvdelen af boligerne er omkring 110-115 m2. Den anden halvdel på mellem 60-85 m2.

Se også hvordan du kan påvirke plantegningerne her

Udearealerne og fælleslokaler

Udearealerne tænkes som grønne, med små terrasser tilhørende de enkelte boliger.

De indre gårdrum og omkringlæggende grønne arealer støder op til boligerne og tænkes som fælles, men vil blive opdelt med tanke på at skabe private, halvprivate og mere offentlige zoner.

Natur er et
nøgleord

Vi ønsker at inspirere fællesskabet til at have fokus på naturglæden – både i omgivelserne og det nære.


Der indtænkes fælleshus og orangeri knyttet til fællesskabet som både skal defineres i størrelse og funktion af fællesskabet.

Beboerne skal være med til at definere hvad fællesarealer og udearealerne skal bruges til og hvordan de skal understøtte de værdier som fællesskabet bygges omkring eks.  fællesaktiviteter, plads til børnebørn og leg.

Processen

Vi har afholdt nogle informationsmøder og arbejder lige nu på at få sammensat en styregruppe, som bliver den drivende part i processen.

Derfor er det slet ikke for tidligt at komme på banen, hvis du gerne vil være en del af processen med at skabe et byggefællesskab i Køge Nord.

Vil du være en del af vores byggefællesskab?