Fællesbyg Køge Nord

- det moderne landsbyfællesskab

Velkommen til

Fællesbyg Køge Nord

Målet med Fællesbyg Køge Nord er at skabe et inkluderende byggeri for alle aldre, hvor klima, økonomi og sociale forbindelser er nøje tænkt ind i planlægningen. Beboerne inddrages aktivt i processen fra starten, hvilket sikrer et levende og dynamisk fællesskab.

Byggeriet er designet som en moderne fortolkning af klassiske gårde, asymmetrisk placeret i det frodige landskab med en beskyttende støjvold bag sig og åben mod en omkransende naturpark.

Dette er et sted fuld af liv, hvor hver bolig har sin egen lille terrasse, mens de centrale gårdrum og de omkringliggende grønne områder fungerer som fælles mødesteder for alle beboere. Her kan man finde alt fra espalierer, der indbyder til afslapning, til et orangeri, der tjener som et naturligt samlingspunkt for fællesskabet.

Et fælleshus og orangeri står centralt i fællesskabet, hvilket fremmer fælles aktiviteter og samvær. Her er plads til både børnefamilier og seniorer, og der lægges op til intergenerationelle oplevelser, hvor børn, forældre og bedsteforældre kan dele glæden ved naturen og hverdagslivet.

Naturen spiller en hovedrolle i vores vision. Vi ønsker at fremme glæden ved det naturlige – både i de brede landskaber og i de nære relationer. Fra drageflyvning og frøkig til skakspil i træernes skygge og afslappede stunder med naboer omkring et havebord.

Der er også tænkt en særlig del af byggefællesskabet til seniorer, som tilbyder ro og tilpassede faciliteter, samtidig med at det er integreret i det større fællesskab, hvilket sikrer social integration og fælles glæder på tværs af generationerne.

Rammerne for fællesskabet

Stedet

Fællesbyg Køge Nord kommer til at ligge i det nye byudviklingsområde i Køge
Nord Skovby, nær både offentlig transport via Køge Nord Station, eksisterende
landsbymiljø i Ølsemagle og kommende kultur- og kvartershus.

Området er placeret i det grønne, tæt på fredskov og marker.

Den grønne støjvold danner ryg for byggeriet og engarealet er med til at give området en grøn karakter.

Bebyggelsen

Byggeriet er tænkt med udgangspunkt i en opbrudt version af to trelængede gårde, placeret asymmetrisk i det grønne landskab.

Samlet set forventes det, at projektet indeholder omkring 50 boliger der varierer i spændet mellem 60-115 m2.

Op mod 40 af boligerne forventes opført som étplans rækkehuse og resterende som étplans lejligheder, fordelt på stue og 1-sal eller alternativt to-plans rækkehuse.

Den konkrete fordeling af boligstørrelser afhænger af ønsker fra byggefællesskabet.

Boligstørrelser tilstræbes således afklaret i forbindelse med den involvering af kommende beboere der sker parallelt med lokalplanens udvikling. I de foreløbige bebyggelsesplaner lægges der op til at halvdelen af boligerne er omkring 110-115 m2. Den anden halvdel på mellem 60-85 m2.

Udearealerne og fælleslokaler

Udearealerne tænkes som grønne, med små terrasser tilhørende de enkelte boliger.

De indre gårdrum og omkringlæggende grønne arealer støder op til boligerne og er tænkes som fælles, men vil blive opdelt med tanke på at skabe private, halvprivate og mere offentlige zoner.

Natur er et
nøgleord

Vi ønsker at inspirere fællesskabet til at have fokus på naturglæden – både i omgivelserne og det nære.

Der indtænkes fælleshus og orangeri knyttet til fællesskabet som både skal defineres i størrelse og funktion af fællesskabet.

Beboerne skal være med til at definere hvad fællesarealer og udearealerne skal bruges til og hvordan de skal understøtte de værdier som fællesskabet bygges omkring eks.  fællesaktiviteter, plads til børn og leg.

Processen

Vi har afholdt nogle informationsmøder og arbejder lige nu på at få sammensat en styregruppe, som bliver den drivende part i processen.

Derfor er det slet ikke for tidligt at komme på banen, hvis du gerne vil være en del af processen med at skabe et senior-byggefællesskab i Køge Nord.

Kom med til Åben Grund