Byggefællesskaber

Byggeri med tidlig beboerinddragelse

Hos Fonden for Billige Boliger arbejder vi på at fremme byggefællesskaber og byggeri, hvor beboerne er med i processen fra begyndelsen. Vi har skabt det første byggefællesskab i en etageboligkontekst i Danmark – Fællesbyg Køge Kyst.

Vores arbejde med byggefællesskaber og tidlig inddragelse af beboerne fortsætter i kommende projekter, hvor vi anvender de erfaringer, vi har opnået med Fællesbyg Køge Kyst. Vi stræber efter at skabe boligbyggeri, der er både økonomisk fordelagtigt og fokuserer på fællesskab og bæredygtighed. Vores mål er at udforske og videreudvikle konceptet for at skabe flere varianter og fortolkninger af bygge- og bofællesskaber i Danmark.

Erfaringer fra tidligere byggefællesskaber

Drømmen blev til virkelighed i Køge

Læs mere om beboernes oplevelser i Fællesbyg Køge Kyst et år efter indflytning.

Byudviklingsselskabet Køge Kyst har interviewet beboerne, som deler deres positive oplevelser med fællesspisning, aktiviteter som yoga og pétanque, og at se film sammen på en fælles storskærm.

Trods udfordringer med corona, hvor fællesspisningen var sporadisk, har beboerne formået at skabe et stærkt fællesskab med spontane aktiviteter som sneboldkampe i juletiden.

Projektet har været et pionerarbejde, der har demonstreret værdien af socialt engagement og fællesskab i boligbyggeri.

Historien om byggefællesskaber

Konceptet er ikke oprindeligt dansk. Det begyndte i Tübingen, i det sydlige Tyskland, for over 20 år siden, hvor en engageret borgmester opfordrede borgerne til selv at bygge husene i stedet for traditionelle developere.

I denne korte video fortæller Jan Albrechtsen fra Tegnestuen Vandkunsten om processen i Tyskland og de udfordringer, vi står over for i Danmark.

Hvad er et Bygge- og bofællesskab?

Et byggefællesskab består af en gruppe mennesker, der ønsker at bygge sammen gennem en forening, typisk en ejer- eller andelsforening, for at opnå økonomiske og sociale fordele.

Et bofællesskab fokuserer på det fælles sociale liv og den fælles drift efter indflytning.

Byggefællesskaber kan opstå enten spontant eller ved initiativ fra eksterne parter, som kommuner eller projektudviklere. Fonden for Billige Boliger tilbyder rådgivning ved dannelsen af bygge- og bofællesskaber, inklusiv udarbejdelse af skitser, projektudvikling, byggeadministration og ledelse.

Dannelse af byggefællesskaber kan ske ved, at en gruppe henvender sig til Fonden, eller ved invitation fra Fonden baseret på et prospekt og finansieringsplan. Lokalplan skal foreligge eller udvikles med rådgivere.

Efter dannelsen af en interessegruppe og etablering af en andels- eller ejerforening, bliver rådgivere valgt i samarbejde med Fonden. Byggeopgaven udbydes baseret på skitseprojektet.

I Fællesbyg Køge Kyst udførte Fonden følgende for interessegruppen og senere foreningen:

I tre videoklip kan du høre om erfaringer fra opstarten af et byggefællesskab fra tre perspektiver

Borgmesteren

Hør Køges borgmester, Marie Stærke, fortælle om hendes erfaringer med byggefællesskab og gode råd til kommende fællesbyggere.

Formanden

Christian Hansen har været formand for byggefællesskabet igennem byggeprocessen og kommer her med sine gode råd.

Børnefamilien

Hør hvad familiefaderen, Martin Virenfeldt, anbefaler til børnefamilier, der ønsker at bosætte sig i et byggefællesskab.

Vil du være en del af vores byggefællesskab?